SÄKER SSL KRYPTERING

Nedis Tornfläkt | 3 Hastigheter | Oscillation Funktion | Timer Funktion | Vit

Märke: Nedis

Prisuppgifter

Läs mer och köp

Beställ Nedis Tornfläkt | 3 Hastigheter | Oscillation Funktion | Timer Funktion | Vit billigt online. Nedis Tornfläkt | 3 Hastigheter | Oscillation Funktion | Timer Funktion | Vit är kategoriserad under kategorin Hem & Hälsa. Läs mer om Nedis Tornfläkt | 3 Hastigheter | Oscillation Funktion | Timer Funktion | Vit och Hem & Hälsa nedan.

Video

Läs mer om Nedis Tornfläkt | 3 Hastigheter | Oscillation Funktion | Timer Funktion | Vit

Jämför produkt Nedis Tornfläkt | 3 Hastigheter | Oscillation Funktion | Timer Funktion | Vit hos fler nätbutiker innan köpet. Det kan vara värt att ta några minuter och se vilka återförsäljare som möjligtvis har pressat priset på vad du är ute efter. Vi har samlat information om produkten Nedis Tornfläkt | 3 Hastigheter | Oscillation Funktion | Timer Funktion | Vit i kategorin Hem & Hälsa här hos oss.

Från faktabanken

Oscillation

Oscillation, rörelse- eller signalvariationer, exempelvis en rörelse eller vibration som varierar kring ett jämviktsläge. En vikt som hänger i en lina (pendel) som flyttas från sitt jämviktläge pendlar i en oscillerande rörelse. En växelström varierar med avseende på strömriktningen Oscillationer kan vara ordnade eller slumpvisa. Vissa ordnade oscillationer kan vara periodiska med periodtiden T, det vill säga det tidsintervall med vilket variationen (oscillationen) repeteras. Man kan utvidga begreppet och tolka alla ordnade rörelser som periodiska med oändligt lång periodtid (se Fourieranalys). Periodiska signaler analyseras företrädesvis med Fourieranalys, vilket ger information om signalens frekvenskomponenter. En sinusoidal oscillation kännetecknas inom mekaniken som en enkel harmonisk rörelse. De typer av oscillation som oftast betraktas i fysiken är vibration, elektriska svängningskretsar, kvantmekaniska partiklar och vågrörelser.

Funktion

En funktion är en regel som till varje invärde kopplar utvärden. Ofta beskrivs sambandet mellan invärde och utvärde med en matematisk formel, där invärdet representeras med en eller flera variabler, alternativt med en tabell eller grafiskt med en graf, ett sambandsdiagram eller ett pildiagram. En viktig egenskap hos funktioner är att de är deterministiska (det vill säga konsekventa, så att varje invärde alltid ger samma utvärde). Detta gör att funktionen kan ses som en maskin, som systematiskt levererar utvärden så fort man stoppar in invärden. Invärdet x till funktionen f(x) kallas inom matematisk analys ofta ’’invariabel’’ och inom beräkningsvetenskap för ’’funktionsargument’’ eller ’’argument’’. Det resulterande utvärdet kallas ’’funktionsvärdet’’ eller ’’värdet’’. En funktion som är vanligt förekommande som byggsten i matematiska formler kallas elementär funktion, och har ett specifikt namn såsom sinusfunktion, kvadratrot eller logaritm. En funktionsräknare (en vetenskaplig kalkylator) är en miniräknare som kan beräkna värdet av elementära funktioner. En grafritande miniräknare kan visa grafer för funktionsuttryck.