Vilken övervakningskamera är bäst

Vilken övervakningskamera är bäst

Analoga kameror var vanligast förr, men nu ligger tyngdpunkten på digitala IP-kameror. Analogt överförs bilden i koaxialkabel, medan IP-kamerors bild kan överföras via objektets datornät. Olika omvandlare kan dock möjliggöra överföring av bilderna via olika kablage. Ofta har IP-kameror composite-video ut via BNC-kontakt. Trådlösa kameror blir också allt vanligare. Olika användningsområden ställer olika krav på kvaliteten och bildupplösning. Man pratar om överblick, igenkänning och identifiering (ansiktsbild). Det blir allt vanligare att digitala kameror har algoritmer för att detektera särskilda händelser och till exempel skicka en signal om att en händelse ägt rum; till exempel att räkna människor som passerar[3] eller detektera om någon korsar en gräns.

Analoga system har fördelen att de inte har någon större fördröjning mellan kameran och den visade bilden, medan digitala system har en kortare fördröjning som typiskt är mindre än en sekund.

Inspelningen som tidigare skedde på speciella videobandspelare, övergår under 2000-talet mer till speciella digitala lagrare (DVR) och nu är tyngdpunkten på vanliga PC-datorer och i större installationer på servernivå.