Eldrivna från Lyfco

6 Produkter

Båtmotor el NRS-86X | Utombordare | Lång rigg

Elektrisk båtmotor NRS-86X - Lång rigg Denna el-utombordare med 86 lb dragkraft är perfekt för fiske/trolling eller när du av andra orsaker vill glida runt nästan ljudlöst på vattnet. Motorn är avsedd både för söt- och saltvatten. En el-utombordare är mycket miljövänlig då den inte släpper ut några avgaser. Utombordsmotorn drivs med valfritt 24 V batteri, eller två stycken 12 V-batterier seriekopplade (ingår ej). T. ex två stycken bilbatterier med så stor effekt som möjligt - gärna 80 A/st. Med två stycken 80 A batteri kan du använda motorn upp till 4 timmar. Kvarvarande batterinivå indikeras med 10 LED-lampor på kontrollpanelen. Riggens längd är 91 cm (lång rigg). Motordelen är innesluten i ett hölje av specialaluminium och riggröret är tillverkat i komposit-glasfiber. Propellern är sjögrässkyddad. Hastighetsreglaget har 5 hastigheter framåt och 3 bakåt. Handtaget har teleskopfunktion (15 cm) och kan vridas 180 grader. Många till utseendet liknande modeller elektriska båtmotorer använder endast billigt plasthölje kring motordelen, och/eller använder svagare material i riggen. I dessa fall brukar material ej specificeras i produktbeskrivningen. Maxhastighet Ungefärlig maxhastighet med NRS-86X elektriska båtmotor är 11,6 knop baserat på en båt på 2,30 m, lugnt vatten, och 90 kg totalvikt. Observera att den uppgivna maxhastigheten är en ungefärlig referenshastighet som lämnas utan garantier, eftersom maxhastigheten även beror på en mängd andra faktorer såsom vind, båttyp, vattenströmmar, viktfördelning i båten mm. Den uppgivna maxhastigheten kan endast användas som referens för att bilda sig en ungefärlig uppfattning vid jämförelse med andra Lyfco-båtmotorer. Justerbart handtag i höjdled Detta är X-modellen av Lyfco eldrivna båtmotor. X-modellen har till skillnad från L-modellen vinklingsbart handtag i höjdled 30 grader upp eller ner, så att du kan styra i en bekväm position. Lång eller kort rigg? De flesta anser att en kort rigg är att föredra för gummibåtar och lång rigg för andra båtar, men meningarna går delvis i sär. När det gäller elektriska utombordare är längden på riggen mindre avgörande, eftersom effekten är så låg. Både lång och kort rigg fungerar alltså bra. Vi tycker ändå att kort rigg är att föredra på gummibåtar, då man minskar risken för att propellern stöter emot botten. OBS: På produktbilderna visas NSR-62X modellen som ser likadan ut, förutom att motorns fysiska storlek är något större på NSR-86X

2699 kr
1995 kr

Elektrisk båtmotor NRS-55X - Kort rigg

Elektrisk båtmotor NRS-55X - Kort rigg Denna eldrivna utombordsmotor med 55 lb dragkraft är perfekt för fiske/trolling eller när du av andra orsaker vill glida runt nästan ljudlöst på vattnet. Motorn är avsedd både för söt- och saltvatten. En eldriven utombordsmotor är mycket miljövänlig då den inte släpper ut några avgaser. Utombordsmotorn drivs med valfritt 12 V batteri (ingår ej). T. ex ett bilbatteri med så stor effekt som möjligt - gärna 100 A. Med ett 100 A batteri kan du använda motorn upp till 3 timmar. Kvarvarande batterinivå indikeras med 10 LED-lampor på kontrollpanelen. Riggens längd är 71 cm (kort rigg). Motordelen är innesluten i ett hölje av specialaluminium och riggröret är tillverkat i komposit-glasfiber. Propellern är sjögrässkyddad. Hastighetsreglaget har 5 hastigheter framåt och 3 bakåt. Handtaget har teleskopfunktion (15 cm) och kan vridas 180 grader. Många till utseendet liknande modeller elektriska båtmotorer använder endast billigt plasthölje kring motordelen, och/eller använder svagare material i riggen. I dessa fall brukar material ej specificeras i produktbeskrivningen. Maxhastighet Ungefärlig maxhastighet med Lyfco NRS-55X är 7,8 knop baserat på en båt på 2,30 m, lungt vatten, och 90 kg totalvikt. Observera att den uppgivna maxhastigheten är en ungefärlig referenshastighet som lämnas utan garantier, eftersom maxhastigheten även beror på en mängd andra faktorer såsom vind, båttyp, vattenströmmar, viktfördelning i båten mm. Den uppgivna maxhastigheten kan endast användas som referens för att bilda sig en ungefärlig uppfattning vid jämförelse med andra Lyfco-motorer. Justerbart handtag i höjdled Detta är X-modellen av Lyfco eldrivna båtmotor. X-modellen har till skillnad från L-modellen vinklingsbart handtag i höjdled 30 grader upp eller ner, så att du kan styra i en bekväm position. Lång eller kort rigg? De flesta anser att en kort rigg är att föredra för gummibåtar och lång rigg för andra båtar, men meningarna går delvis i sär. När det gäller elektriska utombordare är längden på riggen mindre avgörande, eftersom effekten är så låg. Både lång och kort rigg fungerar alltså bra. Vi tycker ändå att kort rigg är att föredra på gummibåtar, då man minskar risken för att propellern stöter emot botten. OBS: På produktbilderna visas NSR-62X modellen som ser likadan ut, förutom att motorns fysiska storlek är något mindre på NSR-55X.

Elektrisk båtmotor NRS-62X - Kort rigg

Elektrisk båtmotor NRS-62X - Kort rigg Denna eldrivna båtmotor är perfekt för fiske/trolling eller när du av andra orsaker vill glida runt nästan ljudlöst på vattnet. Motorn är avsedd både för söt- och saltvatten. En eldriven båtmotor är mycket miljövänlig då den inte släpper ut några avgaser. Utombordsmotorn drivs med valfritt 12V batteri (ingår ej). T. ex ett bilbatteri med så stor effekt som möjligt - gärna 110 A. Med ett 110 A batteri kan du använda motorn upp till 3 timmar. Kvarvarande batterinivå indikeras med 10 LED-lampor på kontrollpanelen. Riggens längd är 71 cm (kort rigg). Motordelen är innesluten i ett hölje av specialaluminium och riggröret är tillverkat i komposit-glasfiber. Propellern är sjögrässkyddad. Hastighetsreglaget har 5 hastigheter framåt och 3 bakåt. Handtaget har teleskopfunktion (15 cm) och kan vridas 180 grader. Många till utseendet liknande modeller elektriska båtmotorer använder endast billigt plasthölje kring motordelen, och/eller använder svagare material i riggen. I dessa fall brukar material ej specificeras i produktbeskrivningen. Maxhastighet Ungefärlig maxhastighet med NRS-62X är 9,7 knop baserat på en båt på 2,30 m, lungt vatten, och 90 kg totalvikt. Observera att den uppgivna maxhastigheten är en ungefärlig referenshastighet som lämnas utan garantier, eftersom maxhastigheten även beror på en mängd andra faktorer såsom vind, båttyp, vattenströmmar, viktfördelning i båten mm. Den uppgivna maxhastigheten kan endast användas som referens för att bilda sig en ungefärlig uppfattning vid jämförelse med andra Lyfco-motorer. Justerbart handtag i höjdled Detta är X-modellen av Lyfco eldrivna båtmotor. X-modellen har till skillnad från L-modellen vinklingsbart handtag i höjdled 30 grader upp eller ner, så att du kan styra i en bekväm position. Lång eller kort rigg? De flesta anser att en kort rigg är att föredra för gummibåtar och lång rigg för andra båtar, men meningarna går delvis i sär. När det gäller elektriska utombordare är längden på riggen mindre avgörande, eftersom effekten är så låg. Både lång och kort rigg fungerar alltså bra. Vi tycker ändå att kort rigg är att föredra på gummibåtar, då man minskar risken för att propellern stöter emot botten.

Båtmotor el NRS-36L | Utombordare | Lång rigg

Elektrisk båtmotor NRS-36L - Lång rigg Denna elektriska båtmotor med 36 lb dragkraft är perfekt för fiske/trolling eller när du av andra orsaker vill glida runt nästan ljudlöst på vattnet. Motorn är avsedd både för söt- och saltvatten. En elektrisk båtmotor är mycket miljövänlig då den inte släpper ut några avgaser. Motorn drivs med valfritt 12 V batteri (ingår ej). T. ex ett bilbatteri med så stor effekt som möjligt - gärna 80 A. Med ett 80 A batteri kan du använda motorn upp till 4 timmar. Kvarvarande batterinivå indikeras med 10 LED-lampor på kontrollpanelen. Riggens längd är 91 cm. Motordelen är innesluten i ett hölje av specialaluminium och riggröret är tillverkat i komposit-glasfiber. Hastighetsreglaget har fem hastigheter framåt och tre bakåt. Handtaget har teleskopfunktion (15 cm) och kan vridas 180 grader. Många till utseendet liknande modeller elektriska båtmotorer använder endast billigt plasthölje kring motordelen, och/eller använder svagare material i riggen. I dessa fall brukar material ej specificeras i produktbeskrivningen. Maxhastighet Ungefärlig maxhastighet med NRS-36L är 3,5 knop baserat på en båt på 2,30 m, lugnt vatten, och 90 kg totalvikt. Observera att den uppgivna maxhastigheten är en ungefärlig referenshastighet som lämnas utan garantier, eftersom maxhastigheten även beror på en mängd andra faktorer såsom vind, båttyp, vattenströmmar, viktfördelning i båten mm. Den uppgivna maxhastigheten kan endast användas som referens för att bilda sig en ungefärlig uppfattning vid jämförelse med andra Lyfco-motorer. Lång eller kort rigg? De flesta anser att en kort rigg är att föredra för gummibåtar och lång rigg för andra båtar, men meningarna går delvis i sär. När det gäller elektriska utombordare är längden på riggen mindre avgörande, eftersom effekten är så låg. Både lång och kort rigg fungerar alltså bra. Vi tycker ändå att kort rigg är att föredra på gummibåtar, då man minskar risken för att propellern stöter emot botten.

Båtmotor el NRS-46L | Utombordare | Lång rigg

Elektrisk båtmotor Lyfco NRS-46L Denna elektriska utombordsmotor med 46 lb dragkraft är perfekt för fiske/trollning eller när du av andra orsaker vill glida runt nästan ljudlöst på vattnet. Motorn är avsedd både för söt- och saltvatten. En eldriven utombordsmotor är mycket miljövänlig då den inte släpper ut några avgaser. Utombordsmotorn drivs med valfritt 12 V batteri (ingår ej). T. ex ett bilbatteri med så stor effekt som möjligt - gärna 80 A. Med ett 80 A batteri kan du använda motorn upp till 3 timmar. Kvarvarande batterinivå indikeras med 10 LED lampor på kontrollpanelen. Riggens längd är 91 cm (lång rigg). Motordelen är innesluten i ett hölje av specialaluminium och riggröret är tillverkat i komposit-glasfiber. Propellern är sjögrässkyddad. Hastighetsreglaget har 5 hastigheter framåt och 3 bakåt. Handtaget har teleskopfunktion (15 cm) och kan vridas 180 grader. Många till utseendet liknande modeller elektriska båtmotorer använder endast billigt plasthölje kring motordelen, och/eller använder svagare material i riggen. I dessa fall brukar material ej specificeras i produktbeskrivningen. Maxhastighet Ungefärlig maxhastighet med NRS-46L är 5,1 knop baserat på en båt på 2,30 m, lungt vatten, och 90 kg totalvikt. Observera att den uppgivna maxhastigheten är en ungefärlig referenshastighet som lämnas utan garantier, eftersom maxhastigheten även beror på en mängd andra faktorer såsom vind, båttyp, vattenströmmar, viktfördelning i båten mm. Den uppgivna maxhastigheten kan endast användas som referens för att bilda sig en ungefärlig uppfattning vid jämförelse med andra Lyfco-motorer. Lång eller kort rigg? De flesta anser att en kort rigg är att föredra för gummibåtar och lång rigg för andra båtar, men meningarna går delvis i sär. När det gäller elektriska utombordare är längden på riggen mindre avgörande, eftersom effekten är så låg. Både lång och kort rigg fungerar alltså bra. Vi tycker ändå att kort rigg är att föredra på gummibåtar, då man minskar risken för att propellern stöter emot botten. Observera bilden Observera att på bilden visas den mindre NRS-36L, men NSR-46L ser likadan ut, förutom att den är något större.

Båtmotor el NRS-86X | Utombordare | Kort rigg

Elektrisk båtmotor NRS-86X - Kort rigg Denna el-utombordare med 86 lb dragkraft är perfekt för fiske/trolling eller när du av andra orsaker vill glida runt nästan ljudlöst på vattnet. Motorn är avsedd både för söt- och saltvatten. En el-utombordare är mycket miljövänlig då den inte släpper ut några avgaser. Utombordsmotorn drivs med valfritt 24 V batteri, eller två stycken 12 V-batterier seriekopplade (ingår ej). T. ex två stycken bilbatterier med så stor effekt som möjligt - gärna 80 A/st. Med två stycken 80 A batteri kan du använda motorn upp till 4 timmar. Kvarvarande batterinivå indikeras med 10 LED-lampor på kontrollpanelen. Riggens längd är 71 cm (kort rigg). Motordelen är innesluten i ett hölje av specialaluminium och riggröret är tillverkat i komposit-glasfiber. Propellern är sjögrässkyddad. Hastighetsreglaget har 5 hastigheter framåt och 3 bakåt. Handtaget har teleskopfunktion (15 cm) och kan vridas 180 grader. Många till utseendet liknande modeller elektriska båtmotorer använder endast billigt plasthölje kring motordelen, och/eller använder svagare material i riggen. I dessa fall brukar material ej specificeras i produktbeskrivningen. Maxhastighet Ungefärlig maxhastighet med NRS-86X elektriska båtmotor är 11,6 knop baserat på en båt på 2,30 m, lugnt vatten, och 90 kg totalvikt. Observera att den uppgivna maxhastigheten är en ungefärlig referenshastighet som lämnas utan garantier, eftersom maxhastigheten även beror på en mängd andra faktorer såsom vind, båttyp, vattenströmmar, viktfördelning i båten mm. Den uppgivna maxhastigheten kan endast användas som referens för att bilda sig en ungefärlig uppfattning vid jämförelse med andra Lyfco-båtmotorer. Justerbart handtag i höjdled Detta är X-modellen av Lyfco eldrivna båtmotor. X-modellen har till skillnad från L-modellen vinklingsbart handtag i höjdled 30 grader upp eller ner, så att du kan styra i en bekväm position. Lång eller kort rigg? De flesta anser att en kort rigg är att föredra för gummibåtar och lång rigg för andra båtar, men meningarna går delvis i sär. När det gäller elektriska utombordare är längden på riggen mindre avgörande, eftersom effekten är så låg. Både lång och kort rigg fungerar alltså bra. Vi tycker ändå att kort rigg är att föredra på gummibåtar, då man minskar risken för att propellern stöter emot botten. OBS: På produktbilderna visas NSR-62X modellen som ser likadan ut, förutom att motorns fysiska storlek är något större på NSR-86X

Eldrivna

I kategorin Eldrivna finns ett urval framtaget av oss som kommer ifrån kända återförsäljare. Vi listar bara produkter av god kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Letar du efter någonting speciellt i kategorin Eldrivna så hittar ni det på den här sidan. Ett tips från oss är att alltid jämföra produkter online innan köpet för ha möjligheten att spara pengar till annat.

© Pryljedi.se 2023