SÄKER SSL KRYPTERING
Video

Läs mer om Vägguttagsprovare

Vägguttagsprovare för test av fasta installationer. Kontrollerar att kablarna i vägguttaget är rätt anslutna, om jordfelsbrytaren löser ut vid 30 mA felström samt om det ligger spänning på jordledaren. Fungerar i både jordade och ojordade uttag. Spänning: 210-250 V.