SÄKER SSL KRYPTERING
Video

Läs mer om Macab Parabolpaket Norden

Paket med grå offsetparabolskål, två LNB-huvuden och Diseqc 2.0-switch. Fast vinkelskillnad på 6°. Tar emot två satelliter och skickar signalen till en satellitmottagare. Lämplig för mottagning av Thor 1°V (Canal Digital) och Astra 5°Ö (Viasat) eller Hotbird 13°Ö och Astra 19°Ö. Brustal: 0,2 dB. Anslutning: F-kontakt. Levereras med maströrsfäste. Mått: 80x74 cm.

Från faktabanken

Norden

Norden är ett område i norra Europa som består av länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt de självstyrande områdena Åland (tillhör Finland), Färöarna och Grönland (tillhör Danmark). Dessa fem stater och tre självstyrande områden är alla separata medlemmar i Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet.Begreppet Norden uppfattas ibland som synonymt med Nordeuropa, men det senare begreppet har en mindre distinkt omfattning och kan även omfatta ytterligare länder. Begreppet norden (utan stor begynnelsebokstav) kan stå för vilket område som helst i norr eller norr om något annat. De nordiska länderna har en gemensam historia och en delvis gemensam kultur. Länderna samarbetar politiskt bland annat genom Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet. Nordiska kontakter och nordiskt samarbete på folklig nivå främjas bland annat genom Föreningen Norden. Länderna tillhör en nordisk språkgemenskap, då något av de nordiska språken talas i dem alla och något av de tre fastlandsnordiska språken spelar en roll i samtliga nordiska länder. De kanske mest märkbara framstegen inom det nordiska samarbetet ägde rum på 1950- och 1960-talet: passfriheten och den gemensamma arbetsmarknaden. Idag har det officiella nordiska samarbetet minskat i betydelse, delvis beroende på Europeiska unionen som Norge, Island, Grönland och Färöarna inte är med i. Ekonomiskt och politiskt har de nordiska staterna många likheter och är starkt sammankopplade. De hör i allmänhet till varandras största handelspartners.