SÄKER SSL KRYPTERING

Definition av ett nätverk

Nätverk eller nät kan syfta på

Nätverksdiagram ett diagram som representerar någon form av nät eller nätverk
Nätverksförsäljning metod för att organisera försäljning i en hierarkisk struktur, även kallad pyramidförsäljning
Datornätverk sammankopplade datorer, skrivare, routrar, nätverksväxlar och andra enheter som överför data till varandra
Lokalt nätverk ett begrepp inom datorkommunikation
Personligt nätverk alla de kontakter som en individ har med andra personer
Socialt nätverk (sociologi) inom sociologi ett mänskligt kontaktnätverk
Sändningsnätverk inom radio och TV

Produkter inom Nätverk & Smarta Hem